Page 3 - Okra magazine oktober 2021
P. 3

Geen andere weg valt er te bewandelen,
          dan die van de solidariteit.
          De handen in elkaar slaan,
          kleinen en groten,
          machtigen en zwakken.

          Geen ander pad is er samen te effenen,
          dan dat van de hoop.
          Vechten tegen de ontmoediging
          stapstenen leggen
          van moed en vertrouwen.

          Geen betere energie is er,
          dan die van de samenhorigheid.
          Woorden en daden vinden
          die mensen bij elkaar brengen,
          over alle grenzen heen.

          Geen krachtiger teken is er,
          dan dat van vriendschap en liefde.                         geen andere weg dan die
                               van de solidariteit
     o k r a
   1   2   3   4   5   6   7   8