Page 2 - Okra magazine oktober 2021
P. 2

‘ Gaat wat ik nalaat


    aan een goed doel


    ook echt voor 100 %


    naar dat goede doel?’    Sinds 1 juli 2021 wel.

    Vraag nu onze gratis gids aan!    Sinds 1 juli 2021 is in Vlaanderen de erfbelasting voor een goed doel 0 %.
    Sinds 1 juli 202 1 is in Vlaander en de erfbelasting v oor een goed doel 0 %.
    Uw legaat gaat dus belastingvrij naar ons. Daardoor kunnen we met uw
    Uw legaat gaat dus belastingvrij naar ons. Daardoor kunnen we met uw
    bijdrage nóg meer doen om kanker uit de wereld te helpen. Vraag nu onze
    bijdrage nóg meer doen om kanker uit de wereld te helpen. Vraag nu onze
    gratis gids aan met 21 veelgestelde vragen (en antwoorden) over nalaten,
    gratis gids aan met 21 veelgestelde vragen (en antwoorden) over nalaten,
    testament en schenken. Inclusief de laatste wijzigingen in kader van de
                 Inclusief de laatste wijzigingen in kader van de
    hervorming van de schenk- en erfbelasting.

    ✁

    Ja, ik ontvang graag de gratis gids over nalatenschap en testament.

    Bestel de gids via komoptegenkanker.be/nalaten of vul deze antwoordstrook in.


       De heer     Mevrouw
     Voornaam                    Naam

     Straat                             Nummer         Bus

     Postcode               Gemeente

    Stuur de ingevulde antwoordstrook in een gefrankeerde envelop naar:
    Kom op tegen Kanker vzw, Koningsstraat 217, 1210 Brussel.
    Vragen? Contacteer ons via testament@komoptegenkanker.be of op 02 227 69 69.

    Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en verstrekken ze nooit aan derden. Kijk op komoptegenkanker.be/privacybeleid voor meer informatie. OK_4_21
                                                       24/08/2021  13:16
  1056.3122-advertentie 210x275-OKRA-sinds.indd  2
  1056.3122-advertentie 210x275-OKRA-sinds.indd  2                             24/08/2021  13:16
   1   2   3   4   5   6   7