Page 1 - Okra magazine oktober 2021
P. 1

maandblad van OKRA, verschijnt niet in januari en augustus • OKTOBER 2021 • jaargang 54 nr. 7
                                       www.okra.be  @OKRAvzw   okravzw

                     magazine


                                             IN HAAR NIEUWSTE BOEK
                                             BAKT Julie Van den
                                             Driesschen HARTIG EN
                                             ZOET GEBAK die HAAR
                                             doen terugdenken aan
    Nieuws                                      de smaken uit haar
                                             kindertijd. EEN BAKBOEK
    uit jouw                                     VOLGENS DE KUNST VAN DE

    regio                                      EENVOUDIGE PATISSERIE,
                                             BOORDEVOL SMAAK EN
                                             ZONDER STRESS IN DE
                                             KEUKEN. HEERLIJK!
     8   Lieven De Pril van    30   Michaël Van Droogenbroeck     34   Oorlogsjournaliste
        Welzijnsschakels
                        en Ewald Pironet
                                             Joanie De Rijke:
        over arm zijn in een       over investeren tijdens de        mensen hebben heel
        rijk land            tweede helft van je leven        veel veerkracht
   1   2   3   4   5   6