Page 4 - Okra magazine oktober 2021
P. 4

Je bent gewaarschuwd: twee dagen is veel te kort.     Abonnement:
     Abonneren op OKRA-magazine
     gaat snel en eenvoudig,
     stuur je naam en adres aan
     Liesbeth Kiekens,                          Sluis ...
     Postbus 40, 1031 Brussel                       waar Vlamingen zich heel erg  22
     of magazine@okra.be.
     Een jaarabonnement kost                       thuis voelen
     slechts 25 euro.
     Algemeen secretariaat
     www.okra.be | secretariaat@okra.be |
     02 246 44 41
     OKRA-magazine ledenmagazine
     van OKRA vzw • PB 40, 1031 Brussel,
     02 246 44 37, fax 02 246 44 42,
     www.okra.be, magazine@okra.be
     Redactie Liesbeth Kiekens,
     Jurgen D’Ours, Hilde Van Malderen
     Redactieraad Herman De Leeuw,
     Marijn Loozen, Hilde Masui, Dirk Van
     Beveren, Mark De Soete, Jan Rolies,
     Lieven Rijckoort, Jan Denil, Marc
     Pattyn, Anne-Marie Vandenbossche
     Verantw. uitgever Mark De Soete,
     Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
     Vormgeving Gevaert Graphics nv                 8                  18
     Druk Dessain Printing, Mechelen
     OKRA-magazine wordt op een
     milieuvriendelijke manier gedrukt.
     Reclameregie Publicarto,         6  VRAAG HET AAN OKRA      22  UIT
     Driehoekstraat 18, 9300 Aalst,
     053 82 60 80, fax 053 82 60 90,        Heb ik recht op een verhoogde   Sluis… Waar Vlamingen zich heel erg
     com@publicarto.be               tegemoetkoming?          thuis voelen
     Oplage: 163 620 exemplaren.        8  Expert aan het woord
     Zonder schriftelijke toestemming van                    26  STANDPUNT
     de uitgever mag geen enkele tekst of     Lieven De Pril, educatief medewerker   Vaccinatie: een wereld van verschil.
     illustratie geheel of gedeeltelijk wor- inhoud bij Welzijnsschakels over arm zijn in
     den gereproduceerd. Advertenties val-     een rijk land           Helaas ook een verschil in de
     len niet onder de verantwoordelijk-                       wereld.
     heid van de uitgever.           12  OVER WAT TELT
     Coverfoto: Roos Mestdagh           Angelino Meuleman, Voorzitter  30  REGIONAAL NIEUWS
     Het novembernummer verschijnt         Welzijnsschakel Uze Plekke: “Mijn  30  GEZONDHEID
     uiterlijk op 27 oktober 2021.
                            gezin is het allerbelangrijkste in mijn   Michaël Van Droogenbroeck en
     OKRA-magazine, trefpunt 55+ is        leven”              Ewald Pironet: Hoe investeren
     aangesloten bij We Media.                            tijdens de tweede helft van je leven?
     Je kan OKRA-magazine ook lezen      16  OKRA-REIZEN
     via www.okra.be.               Vier de feestdagen aan zee in goed  34  DOORLEEFD
                            gezelschap!            Oorlogsjournaliste Joanie De
                                             Rijke: “Mensen hebben heel veel
                          18  AAN TAFEL            veerkracht.”
                            Hartig en zoet gebak
                                           37 GESMAAKT
         2019                                  Het culinaire en culturele leven van
                                             Xavier Taveirne

                              4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9