Page 5 - Okra magazine oktober 2021
P. 5

“Als je een Poolse club in Polen kan
                        kloppen, dan kan je ook kan winnen van
                        een Portugees team.”                          We zijn er (niet) klaar voor


                          ‘Ik ben nog niet klaar om grootmoeder te worden’, lees ik in een interview. Je
                          hoort het vaak van mensen die er nochtans de leeftijd voor hebben. Het
                          heeft weinig te maken met de praktische impact van zo’n kleintje, want die is
                          er vooral voor de jonge ouders. Zij kunnen niet meer doorslapen, hun leven
                          wordt compleet overhoop gehaald. Voor grootouders geldt dat veel minder.

                          Het is het gevoel ouder te worden waar ze niet klaar voor zijn. Er komen niet
                          ineens jaren bij op de teller met de geboorte van een kleinkind. En je fitheid
                          verandert ook niet op slag. Je schuift wel een generatie op, en dat schrikt af
                          in een samenleving die jong-zijn als ideaal stelt.

                          Eens de nieuwe telg er is, blijken de meesten er toch klaar voor. Ik ken geen
                          oma’s of opa’s die de rol zouden willen afgeven. Ongelooflijk wat een klein-
                          kind met een mens doet. Ik wist het al, van horen zeggen, want waar grootou-
               44          ders vol van zijn, loopt hun mond (en de fotogalerij op hun smartphone) van
                          over. Sinds vorig jaar weet ik het ook uit eigen ervaring. Kleinkindje geboren
                          in de lockdown. Véél te vroeg, zij was er nog niet klaar voor. Gelukkig hebben
                          we in ons land een goede geneeskunde.

                          Het duurde bijna vier maanden voor we ons kleinkind in levende lijve konden
                          zien, maar van dag één veroverde ze ons hart. Ons bange en ongeruste hart
                          of het goed zou aflopen met dit piepkleine mensje. Intussen hebben we
                          gelukkig al veel vreugdevolle momenten beleefd. Vol verwondering voor elke
                          stap vooruit, en dat zijn er veel. Grootouder mogen zijn is veruit de mooiste
                          kant van het ouder worden.
  38                       De bezorgdheid als keerzijde van de liefde moet je er wel bij nemen. Soms

                          overvalt het me onverwacht. We gingen onlangs naar een speeltuintje. Ze is
                          nog te klein voor de speeltuigen, maar oma bracht haar met plezier, op de
                          arm, overal waarnaar haar vingertje wees. Ik zag vertederende taferelen van
                          spelende kinderen, maar ook het recht van de sterkste. Wat was ik blij dat ze
                          beschermd dicht tegen me aan zat, nog geen weet van een wereld waar niet
     38 10 OM NIET TE MISSEN         iedereen zacht en lief is voor elkaar.

     40  KUNSTIG GESPREK           Bij de schommel stond een klein meisje te wachten. ‘We zitten er nog niet
       Schrijfster Ines Envie        lang op’, zeiden de schommelende (grotere) kinderen, toen ik een poging
                          deed om het meisje te geven waar ze zo verlangend naar keek. Ik bleef bij
     41  65 JAAR OKRA            haar tot zij aan de beurt was, bang dat anders weer iemand haar voor zou
       KBG wordt OKRA in 2006: algemeen   zijn. Een groepje meisjes dat een ton gebruikte om op het klimrek te geraken,
       secretaris Jan Vandecasteele maakt het  werd belaagd door kleine bandieten die de ton afhandig maakten. Aan de
       vanop de eerste rij mee.       tractor gebood een meisje een jongen plaats te maken. Hij droop af zonder

     44 HERBELEEF DE GLORIE         zich te verweren. Mijn kleinkind loslaten in de jungle die het samenleven
       Volleybalclub Roeselare wint in 2002 de  soms kan zijn, dààr ben ik nog niet klaar voor.
       Europese Top Teams Cup
                          Ach, het was ook soms met een klein hartje dat we onze kinderen destijds
     48  DE WERELD VOLGENS GUY POPPE     de wereld in lieten trekken, en ze hebben hun weg gevonden. Dat zal dit
       De Arabische herfst          kleintje ook wel lukken. Ze heeft alvast een schare liefdevolle supporters,
                          dat is veel waard, en er zijn veel slechtere plekken op de wereldbol om
     50  LANGS VLAAMSE WEGEN         geboren te worden.
       Heidi Huybrechts realiseert de droom                            An
       van de jeugd van Sint-Lambrechts-Herk
     53 KRUISWOORDPUZZEL
                                                     An Candaele
     54  PRIJZENPAGINA

                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10