Page 1 - Okra magazine september 2021
P. 1

maandblad van OKRA, verschijnt niet in januari en augustus • SEPTEMBER 2021 • jaargang 54 nr. 7
                                       www.okra.be  @OKRAvzw   okravzw

                     magazine                                           Excuseer je niet als er
                                           tranen vallen. Tranen
                                           zijn teken van liefde. Als
                                           ik ween om de dood van
             www.okra.be
              @OKRAvzw
                                           mijn vader, voel ik me
                okravzw
                                           terug verbonden met hem.
                                           Duw je verdriet niet weg.
                                           Verdriet doet je groeien.

                                           Johan Terryn
     GROEPSREIZEN
     VOOR 55+
      OKRA-reizen
      WINTER 2021-2022

      EXTRA BIJLAGE          8   Jos Pauwels over zijn    29   Geriater
                                           Guido Van Hamme:
                         boek: Ik wist het!
      OKRA-REIZEN              Leren vertrouwen op         Een totaalplan is het

      WINTER 2021-2022           je intuïtie.            beste medicijn voor een
                                           goed gemoed
   1   2   3   4   5   6